Sodiro nieuwsbrief

Ik wens via e-mail op de hoogte gehouden te worden van nieuwe informatie op de site.

Nieuw? Registreer je hier.

illustratie van nieuwsbriefBijverdienen na pensioen : versoepeling vanaf 2013

Bijverdienen na pensioen : versoepeling vanaf 2013

 

De ministerraad heeft groen licht gegeven om de bestaande regels voor het bijverdienen met behoud van het pensioen te versoepelen.

Gepensioneerde 65-plussers die een loopbaan van 42 jaar achter de rug hebben, zullen voortaan onbeperkt mogen bijverdienen.

De andere gepensioneerden mogen meer bijverdienen zonder een sanctie op te lopen.

Afschaffing inkomensgrenzen voor 65-plussers

Gepensioneerden van 65 jaar of ouder zullen onbeperkt mogen bijverdienen op voorwaarde dat ze minstens 42 jaar hebben gewerkt (als werknemer, zelfstandige, ambtenaar of gemengde loopbaan).

De bestaande inkomensgrenzen worden voor deze categorie bijgevolg afgeschaft.

Overige gepensioneerden

Voor de gepensioneerden jonger dan 65 jaar of gepensioneerden van 65 jaar of ouder die minder dan 42 jaar hebben gewerkt, blijven de inkomensgrenzen van toepassing, maar deze worden voortaan wel geïndexeerd. Voor 2013 wordt een indexering van 2% toegepast:

WERKNEMER MET EEN RUSTPENSIOEN OF EEN COMBINATIE VAN EEN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN
Geen kinderen ten laste
Vóór het bereiken van de pensioenleeftijd (1)
€ 7.570,00 bruto
Vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd
€ 21.865,23 bruto
Kinderen ten laste
Vóór het bereiken van de pensioenleeftijd
€ 11.355,02 bruto
Vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd
€ 26.596,50 bruto

 

WERKNEMER MET EEN OVERLEVINGSPENSIOEN
Geen kinderen ten laste
Vóór het bereiken van de pensioenleeftijd
€ 17.625,60 bruto
Vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd
€ 21.865,23 bruto
Kinderen ten laste
Vóór het bereiken van de pensioenleeftijd
€ 22.032,00 bruto
Vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd
€ 26.596,50 bruto

 

ZELFSTANDIGE (OF MIX WERKNEMER-ZELFSTANDIGE) MET EEN RUSTPENSIOEN OF EEN COMBINATIE VAN EEN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN
Geen kinderen ten laste
Vóór het bereiken van de pensioenleeftijd
€ 6.056,01 netto
Vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd
€ 17.492,17 netto
Kinderen ten laste
Vóór het bereiken van de pensioenleeftijd
€ 9.084,01 netto
Vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd
€ 21.277,17 netto

 

ZELFSTANDIGE (OF MIX WERKNEMER-ZELFSTANDIGE) MET EEN OVERLEVINGSPENSIOEN
Geen kinderen ten laste
Vóór het bereiken van de pensioenleeftijd
€ 14.100,48 netto
Vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd
€ 17.492,17 netto
Kinderen ten laste
Vóór het bereiken van de pensioenleeftijd
€ 17.625,60 netto
Vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd
€ 21.277,19 netto

 (1) Pensioenleeftijd = 65 jaar voor de mannen en voor de vrouwen

Bij de overschrijding van deze inkomensgrenzen met minder dan 25% (vroeger 15%) wordt het pensioen proportioneel verminderd. Een hogere overschrijding zal aanleiding geven tot een volledige schorsing van het pensioen.

Inwerkingtreding

Deze maatregelen dienen nog gepubliceerd te worden. Na de bekendmaking in het Staatsblad, zullen zij met terugwerkende kracht in werking treden vanaf 1 januari 2013.

 

Bron: Persbericht 11 januari 2013