Sodiro nieuwsbrief

Ik wens via e-mail op de hoogte gehouden te worden van nieuwe informatie op de site.

Nieuw? Registreer je hier.

illustratie van nieuwsbriefnieuws

Studentenarbeid van 50 dagen naar 475 uren

Momenteel kunnen studenten 50 dagen per jaar tewerkgesteld worden met een goedkope solidariteitsbijdrage. Vanaf 1 januari 2017 wordt dit contingent omgezet naar 475 uren op jaarbasis.

Begrotingsakkoord - nieuwe maatregelen met sociaalrechtelijke impact

Eind oktober kwam een nieuw begrotingsakkoord tot stand waarin het wetsontwerp werkbaar wendbaar werk werd goedgekeurd én een aantal nieuwe maatregelen werden afgesproken die voor u en uw werknemers van belang zijn. De details moeten nog uitgewerkt worden, maar de grote lijnen van deze nieuwe maatregelen kunnen wij u reeds meegeven.

Welke RSZ-voordelen biedt het Vlaamse doelgroepenbeleid?

Door de 6de Staatshervorming kregen de deelstaten de bevoegdheid om een eigen arbeidsmarktbeleid uit te werken. Het Vlaamse Gewest legt met zijn vereenvoudigd doelgroepenbeleid de focus op de ouderen 55+, de jongeren -25j en de personen met een arbeidshandicap. De hieraan gekoppelde RSZ-verminderingen zullen in principe vanaf 1 juli 2016 van toepassing zijn.

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen wordt nog verder versterkt

Begin dit jaar vormde de versterking van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen een belangrijk gespreksonderwerp bij veel startende werkgevers. Voor een eerste aangeworven werknemer betaalt een werkgever vanaf 1 januari 2016 geen patronale basisbijdragen meer en dit voor onbepaalde tijd. Bovendien werd de doelgroepvermindering uitgebreid tot en met de zesde werknemer. Vanaf 2017 is een hogere korting voorzien voor de derde tot en met de zesde werknemer.

Het plan Peeters - werkbaar en wendbaar werk

Het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk, dat is bedoeld om het arbeidsrecht te moderniseren, werd op 28 oktober 2016 door de Ministerraad goedgekeurd. Het bevat een pakket aan maatregelen die zowel de flexibiliteit voor de werkgever als die voor de werknemers beogen.

Terugvordering onterecht betaalde bijdragen wegens onvoldoende opleidingsinspanningen

Werkgevers die behoren tot een sector waarin onvoldoende opleidingsinspanningen werden gerealiseerd, dienden voor de jaren 2008 tot en met 2011 een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,05% te betalen. Een recent arrest van de Raad van State heeft de lijst van getroffen sectoren voor het jaar 2009 nietig verklaard, waardoor deze bijdrage kan worden teruggevorderd.